Stanica "Karpaty"

Stanica - przód Stanica - kuchnia Stanica - pomieszczenie Stanica - pomieszczenie

 

Regulamin Stanicy szczepu Podhale na Kaszubach OntaryjskichStanica - tył

Na STANICY PODHALE i na jej terenie mogą przebywać tylko osoby, których obecność jest zgłoszona do pani Jadwigi Wszołek telefon: 416-245-7854 lub komórka: 416-878-5300

1.  Regulamin obowiązuje harcerzy szczepu Podhale, rodziny, jak i osoby towarzyszące, korzystające ze Stanicy i sprzętu.

2.  Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Stanicy i przystani wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Stanica - nadbrzeże
3.  Zabrania się wstępu na pomost oraz korzystania ze sprzętu pływającego dzieciom do lat 12 i osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

4.  Za przedmioty na terenie Stanicy odpowiada osoba podpisująca regulamin.

5.  Osoby przebywające na terenie przystani są zobowiązane :
- szanować urządzenia techniczne i sprzęt pływający,
- zachować spokój i ciszę,
- nie zaśmiecać i nie brudzić terenu Stanicy,
- bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych.

6. Zachować szczególną ostrożność przy zapalaniu i przebywaniu w okolicy ogniska.

7.  Stanice zawsze należy pozostawić czystą, przygotowaną na przybycie innych gości (umyte lodówk,i bez resztek jedzenia, itd.).

8.  Zabrania się urządzania hucznych zabaw (intrwerwencja policji lub skargi sąsiadów).

9.  Sprzęt pływający należy pozostawić czysty i niezniszczony - usterki lub szkody wynikłe w czasie używania należy zgłosic do Opiekuna Stanicy - Gerarda Goliana, numer telefonu 416-621-9931.

10.  Zabrania się przebywania na terenie stanicy osób nie należących do rodziny harcerskiej, a także osób nie majacych pozwolenia opiekuna stanicy.

11.  Przebywanie psów na terenie szczepu "Podhale" dozwolone jest tylko pod opieką właścicieli lub opiekunów. Zakazuje się swobodnego wypuszczania psów na całym terenie Szczepu "Podhale".

12.  Parkowanie samochodów  i rozstawienie namiotu może nastąpić tylko w miejscach wyznaczonych lub wskazanych przez osobę odpowiedzialną za stanicę.

13.   Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynek, otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

14.   Sprawy nieuregulowane powyższym Regulaminem rozstrzyga Rada Stanicy.

 

PRZYPOMINAMY:

Prosimy zgłaszać wyjazdy jak najwcześniej, żeby ominąć konflikty.

Przypominamy, że tylko wyjazdy, które podporzadkują się regulaminowi Stanicy będą dozwolone.

Przypominamy, że jakiekolwiek wyjazdy na teren harcerski na Kaszubach muszą być zgłoszone do opiekuna Stanicy nie pózniej jak dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Klucze do Stanicy są dostępne wyłącznie u opiekuna Stanicy, za wyjątkiem przypadku wycieczek organizowanych przez KPH.

Przypominamy, że klucze do Stanicy nie będą wydane dopóki Regulamin Stanicy nie zostanie podpisany.

 

Wnioski w sprawie użytku stanicy prosimy kierować do Jadwigi Wszołek pod powyższy numer telefonu lub podczas zbiórek lub do szczepowego pod adresem emailowym.


Logo Podhale

Copyright © 2000-2015 Szczep Podhale. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Ostatnie uaktualnienie strony:
Tuesday, March 31, 2015 7:48 PM